Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Felak Suresi Tefsiri

(1). De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabb’e. 

“Eûzu”; bir fenalıktan korunmak için bir başkasına sığınarak onun himayesini ve yardımını istemek anlamındadır. “Felak”; yarmak, sabah ve sabah aydınlığı (şafak) gibi manalara gelir. Bir sonraki ayetle beraber ele alındığında daha geniş anlamda “yokluktan yarılıp çıkan mahlukat” şeklinde de anlaşılmıştır. Bu durumda “Bütün yaratılmışların Rabb’ine sığınırım.” anlamına gelir. Ayrıca Allah’ın gecenin karanlığını yararak sabahı çıkarmasını da ifade eder. Bu yönüyle “sabah’ın Rabb’i” olarak Allah’a sığınmak, insan için karanlıktan aydınlığa çıkmak isteğinin bir uzantısıdır.

(2). Yarattığı şeylerin şerrinden.

Kendisinden kaçınılan zarar dışarıdan gelebileceği gibi bizzat insanın kendisinden de gelebilir. Zarar veren her şey bu kapsamdadır. Bütün bunlardan ona sığınmak; öncelikle kötülüklerin farkına varmak, kötü düşüncelerden, kötü insanlardan uzak durmak ve iyi insanlarla beraber olmaktır.

(3). Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.

“Gasık”; gece, şiddetli karanlık, Süreyya yıldızı, soğuk, güneş, ay, yılan ve zarar veren her şeydir. Dolmak, akmak, dökülmek manalarından biriyle ilişkilidir. Bu her türden zarar veren şeyin etkisinden Allah’a sığınmak anlamındadır. Yırtıcı hayvan, hırsız, yangın, baskın türünden kötü olayların çokluğu ve yardımın güçleştiği bir ortam oluşturduğu için “gece” manası daha çok tercih edilmiştir. Gecenin karanlığının çökmesi, mecazi anlamda insanı korkutup kaygılandıran her durumla ilişkilendirilebilir.

(4). Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.

“Neffasati fi’l ukad”; düğümlere üfleyenler demektir. Aslı olmayan şeylerle uğraşan, insanları kandırıp aldatan ve bir şeyi olduğundan farklı gösterme çabası içinde olup insanlara zarar vermeye çalışan her teşebbüse verilen genel addır. Yaygın olan yorum, bu işin bizzat büyücüler eliyle insanları etkilemek ve onlara zarar vermek şeklinde gerçekleştiğidir. Ancak dikkat edilirse ayette yapılan büyü yapanların kötülüğünden söz edilmiştir. İnsanları aldatan, onların sorunlarına doğru ve gerçek çözümler aramalarına engel olan ve yanlış yollara yönlendiren kişilerin olumsuz bir etkisi vardır. Ayet, bu kimselere itibar etmemeyi, onlardan uzaklaşmayı ve onlara değer vermemeyi de vurgulamaktadır. Buradaki amaç, sorun ne olursa olsun, kişiyi sadece Allah’a sığındırmaktır.

(5). Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. 

“Haset”; çekememezliktir. “Bir nimetin hak sahibinden yok olmasını arzulamak veya başkasında bulunmasını kıskanmak.” şeklinde ifade edilmiştir. Bir tür hastalık hâli olan bu durum, başkalarının kendisinden üstün olmasına tahammül edememekten kaynaklanmaktadır. Burada “İzâ hased” tabiriyle kötülüğün niyet aşamasından fiiliyata geçmesi kastedilmiştir.

İnsana zarar vermesi muhtemel olan şeylerden onu ısrarla sakındırmayı esas almasına bakılırsa ayetlerin insan hayatına ve onun sağlıklı işleyişine büyük önem verdiği görülebilir. Nitekim Allah’a sığınmanın doğru düşünce ve düzgün davranışlarla desteklenmesinin önemi çok açıktır. Bilindiği gibi İslam dini bütün hurafelere ve bu hurafelerin beslediği korkulara karşıdır. Bu yüzden kötü kimselere ve kötülüklere karşı insan cesaretlendirilmiş ve onun kendini güvende hissetmesi için Allah’a sığınması öğütlenmiştir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir