Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Felak Suresi Önemi

Cenab-ı hak Kur’an-ı Kerimi 114 sure olarak vahyetmiştir. Felak suresi ise Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir.

Kur’an’ın en son suresi, Nâs suresi ile birlikte bu iki sureye “Muavvizeteyn” (sığınma sureleri) denilmektedir. Her ikisi de Medenî surelerdir.

Felâk suresi 5 ayetti kerimeden oluşmaktadır.

İçeriği, yaratıkların şerri, haset ve sihirdir.

Vahiy sebebi: Bu konu  hakkında da değişik bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı; Lebid b. Asam adlı Yahudi bir büyücü, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e onu yok etmek için büyü yaptı. Melekler Allah Rasulü’ne büyüyü bildirdiler. Cebrâil de Muavvizeteyn sûrelerini Cenab-ı Allah katından vahyederek, O’nu büyüden kurtardı.

Felâk suresinin fasılaları:
Dal, Be ve Kaf harfleridir.

Felak suresinin kelime anlamları:
Rab: Bu kelimenin manası; yaratan ve terbiye edendir.
Felak: Güneş doğduktan sonra ki ilk andır. Yani; ”sabah” manasına gelir.
Ğasik: Gece karanlığı manasında kullanılır.
Vekab: Bu kelime bir fiil olup, havanın zifiri karanlık olmasını ifade eder.
Neffasat: Türkçemizde üfürükçü, büyücü anlamına gelir.
Ukad: İpleri düğümlemek manasında kullanılır.
Hased: Çekememezlik ve kıskançlık manalarına gelmektedir.

Kur’anı kerim’in bütün surelerinde,ayetlerinde, kelimelerinde hatta secavend alameti dediğimiz durma işaretlerinde ayrı bir mana ve insanı düşündüğü zaman hayrete sevk eden edebi sanatlar vardır.

Felak suresinde bulunan edebi sanatları ele alalım
Bu surede ilk olarak göze çarpan edebi sanat şüphesiz cinas-ı nakıstır. Yani cinas demek; bir surede mana olarak farklı yazılış ve söyleyiş olarak birbirine benzeyen kelimelerin toplanmasıdır. Bakınız, Türkçe okunuşunda dahi görebiliriz: ”Kul euuzü bi rabbil felak. Min şerri maa halak. Ve min şerri ğaasigin izee vegab. Ve min şerrin neffaasaati fil ukad. Ve min şerri haasidin izee hased.”

Altı çizili olan kelimelere bakalım: felak, halak, vegab,ukad ve  hased kelimeleri bir sure içinde yer almıştır,manaları farklı, yazılış ve söylenişleri ise bir birine benzer. İşte bir mükemmellik abidesi  cinas-ı nakıs.
Bir diğer edebi sanat ise itnabdır. Yani bir kelimenin sure içerisinde, birden fazla tekrarlanarak konuya okuyucunun ve dinleyenin konuya odaklanması sağlamak. Bakıldığı zaman surede “min” kelimesi  4 kere, ”izee” kelimesi de 2 kere zikredilmiştir. Bunun sebebi, felak suresinde bahsedilen hasetçilk, kıskançlık, üfürükçülüğün ne kadar kötü işler olduğuna delalet etmesi içindir.

Her surenin kendisine has ve özgün bir önemi vardır. Mesela; ihlas suresinde Hz.Allah, kendi sıfatlarını,özelliklerini belirtmiştir. “Allah birdir.Samettir.Doğmamış ve doğrulmamıştır.O’na denk,eşit olan hiç kimse yoktur. “İşte ihlas suresine baktığımız zaman Hz.Allah’ın sıfatları apaçık ortadır. Bu sure; bizlere yaratıcımızı tanımayı ve onu bilmeyi amaçladığı için, O’nu anlattığı için önem arz eder.

Felak suresinde bulunan diğer edebi sanat ise; genel olan bir şeyi zikredip, akabinde hususi bir şeyi  zikretmek. Yani umumi olandan hususi olana geçmek.Bakınız, mealen; ”Yarattıklarının şerrinden“ cümlesinden sonra  gelen; üfürükçü, büyücü, haset ve kıskançlık cenabı hakkın yarattığı şeylerdir. ”Yarattığı şeyler” umumi,” üfürükçü, büyücü, haset ve kıskançlık” hususidir. Yani yaratılan şeylerin içindediler.

FELAK SURESİNİN ÖNEMİ:
Yukarda da beyan ettiğim üzere; İslam dininde her surenin önemi ve yeri ayrıdır. Felak suresinin anlamı itibari ile önemine gelecek olursak; şeytan ya da şeytanlaşmış insanlar tarafından yapılan, şer, büyü ve hasetlere karşı önlem alacak manevi bir silah olmasıdır.

Bir hadis-i şerifte: ”Dua, müminin silahıdır” buyrulmaktadır. Nasıl ki, bir savaş esnasında asker silahına, kepine, topuna, uçağına, stratejisine ve nişan almasına ne kadar hakim olması gerekirse, Müslüman olan bireylerin de o derece şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tuzaklarına, hilelerine ve hasetçiliğine karşı tedbirli ve imtiyazlı olması gerekmektedir. Aksi taktirde, düşmana yenilip büyük bir hezeyana uğramış olurlar.

Müşrik topluluğunun hain planlarına karşı, dimdik ayakta durup islamı yayma yolunda hayatını neşreden sevgili peygamberimize Cenab-ı hak felak ve nas surelerini vahy ederek, o keferelerin hain planlarını gün yüzüne çıkarmış ve planlarını bozmuştur. Felak suresinde mealen; ”De ki;  Yarattığı şeylerin şerrinden,düğümlere üfüren üfürükçülerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden sabahın rabbine sığınırım. ”buyrulmuştur. Bu sureyi okuyan Müslümanlar, aynı inandıkları peygamberleri gibi Cenab-ı Hakka niyaz etmiş olurlar ve bütün kötülüklerden halas olurlar.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir